Ohlášky z 1. neděle postní

  • Připomínám náš program postní doby:
  • Křížové cesty vede v týdnu kněz a o nedělích laikové. Prosím zapište se na rozpisy, které jsou v sakristii.
  • Vzadu máme kartičky s modlitbami a postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat. Bylo by opravdu správné a moudré si z nich vybrat konkrétní předsevzetí modlitby a újmy.
  • Za to, co ušetříme během postu, můžeme pomoci v Postní almužně, která bude letos určena na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Kasička bude na žádost farníků celý půst vzadu v kostele a závěrečná sbírka almužny bude na Zelený čtvrtek.
  • Děti mohou plnit úkoly, které dostaly. Pokud splní za týden více než polovinu úkolů, mohou v neděli připnout květinu na Kristovu trnovou korunu.
  • Ve středu 1. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze v 19:00 h.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.
  • Příští neděli proběhne sbírka na letošní pojištění kostela a fary. Kavárna příští týden nebude, jelikož jsou jarní prázdniny a mnoho farníků je pryč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 2. do 5. 3. 2023