Ohlášky z 2. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na letošní pojištění kostela a fary.
  • V pátek probíhá adorační den farnosti Kateřinky, kdy se modlí za bohoslovce. Od 9:00 h. do 15:00 h. bude vystavena Nejsvětější svátost a všichni jsme zváni k tiché modlitbě před ní. V 15:00 h. bude završena modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Prosím vás, abyste se zapsali na rozpis, který naleznete vzadu v kostele.
  • V tento den také proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
  • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy (opět mimořádně o týden dříve). Po jaktařské mši sv. jste zváni na faru na kávu.
  • Mladí ve věku 15 – 20 let jsou zváni na křesťanský diecézní tábor SINAI, který jim nabídne prostor pro poznávání a prohloubení své víry, možnost sdílet se a povzbudit se při řešení životních otázek v kolektivu svých vrstevníků za doprovodu kněží a řeholníků. Nebudou chybět ani hry a kreativní aktivity. Může to být i alternativa pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit Světových dnů mládeže v Lisabonu. Více informací je na plakátcích a na stránkách akce.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 3. do 12. 3. 2023