Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať všem, kdo se účastnili svátku Hromnic, všem, kdo pomohli s úklidem vánoční výzdoby, i za dnešní sbírku na revize!
  • Po dnešní jaktařské mši sv. jste zváni na faru na dobrou kávu.
  • Ve středu 8. 2. v 18:30 proběhne na jaktařské faře pastorační schůzka. Všichni, kdo chtějí pomoci v pastoraci, jsou srdečně zváni.
  • Ve čtvrtek 9. 2. se sejdeme s dospělými, kteří přijmou iniciační svátosti, v 18:30 h. na jaktařské faře.
  • V sobotu 11. 2. v 9:00 h. bude na jaktařské faře první společná příprava na manželství pro všechny páry, které jej chtějí uzavřít v letošním roce.
  • Příští neděli 12. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Přijmout ji může ten, kdo trpí vážnou nemocní, nebo dosáhl 60 let. V průběhu dvou týdnů před jejím přijetím je třeba se vyzpovídat.
  • Příští neděli také proběhne měsíční sbírka na opravy, mimořádně o týden dříve.
  • V sobotu 18. 2. proběhne v na jaktařské faře maškarní ples pro naše děti od 15:00 h. Jsou srdečně zvány!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 2. do 12. 2. 2023