Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Ve středu 15. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • V pátek 17. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem.
  • V sobotu 18. 2. jsou děti zvány na maškarní ples na jaktařské faře od 15:00 h.
  • Příští neděli proběhne celocírkevní sbírka „Haléř sv. Petra“.
  • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 2. do 19. 2. 2023