Ohlášky ze 7. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku „Svatopetrský haléř“!
  • Popeleční středou vstoupíme do posvátné doby postní. Tento den je přísný půst od masa a jednodenní nasycení (krom malých pokrmů během dne). Při mších sv. budeme přijímat svátostinu popelce.
  • Od tohoto dne začínají křížové cesty, které v týdnu povede kněz
    a o nedělích laikové. Prosím zapište se na rozpisy, které jsou v sakristii.
  • Vzadu máme kartičky s modlitbami a postními předsevzetími, které si můžete svobodně vybrat. Bylo by opravdu správné a moudré si z nich vybrat konkrétní předsevzetí modlitby a újmy.
  • Za to, co ušetříme během postu, můžeme pomoci v Postní almužně, která bude letos určena na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem. Kasička bude na žádost farníků celý půst vzadu v kostele a závěrečná sbírka almužny bude na Zelený čtvrtek.
  • Děti budou mít vlastní postní snažení, které se dozví na konci mše sv.
  • V pátek 24. 2. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře příprava dětí ke svátostem (o týden později jsou totiž jarní prázdniny).
  • Klub svaté Anežky – dobrovolné sdružení CHO – zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 4. března v Marianu, na téma „Kristův kříž – strom života a blahoslavený Carlo Akutis“. Povede ji Kateřina Lachmanová, teoložka a psycholožka. Zahájení je v 8. 00. Bližší informace najdete na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 2. do 26. 2. 2023