Další etapa rekonstrukce kůru

Započala další etapa rekonstrukce kůru v Kateřinském kostele. Do Velikonoc bude ukončena podlaha kůru, která byla nutná vyměnit z důvodu jejího havarijního stavu. Po dokončení podlahy bude pokračovat rekonstrukce varhan.