Archiv autora: Petr Stiborský

Ministrantské schůzky

Vážení rodiče a ministranti. Pastorační rada a sdružení ministrantů našich farností zvou nové zájemce a stávající ministranty na pravidelné schůzky vždy druhé úterý v měsíci. Zahajovací schůzka bude v úterý 13.2.2024 od 17:00–18:00 na Kateřinské faře. Probírané téma: liturgický rok, liturgické barvy a oblečení.

Mše svatá za opavské Přemyslovce

Vážení farníci,

rádi bychom Vás tímto pozvali na II. ročník poutní mše sv. za opavské Přemyslovce konané u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže. Mše bude v kapli sv. Kříže (Švédské) na Kateřinském hřbitově, ulice Ratibořská ve čtvrtek 14.9. od 17:30 hod. Mši svatou doprovází naše Jaktařská schola.