Křížové cesty v našich farnostech

Několik fotografií z křížových cest v našich farnostech: křížová cesta s dětmi, které se připravují k prvnímu sv. přijímání a křížová cesta na sv. Annu.

Autor: Miroslava Šumníková