Ohlášky z Neděle Zmrtvýchvstání Páně

  • Velké a upřímné Pán Bůh zaplať za prožitou postní dobu v našich farnostech: za postní předsevzetí spojené s postní almužnou, za modlitby křížových cest, adoraci v Božím hrobě i za veškerou pomoc při liturgii Svatého týdne!
  • Ve středu 12. 4. proběhne v 18:30 h. na jaktařské faře schůzka, kde budeme plánovat pastoraci ve zbývajících měsících školního roku. Všichni, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, jsou zváni.
  • V pátek 14. 4. v 19:00 h. se sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání.
  • Začínáme zapisovat úmysly mší sv. na druhé pololetí roku 2023. Jubilejní a výroční mše sv. přijďte prosím zapsat co nejdříve!
  • Církevní škola sv. Ludmily zve na zápis dětí do 1. třídy v pátek 14. 4. od 14:00 do 18:00 h. přes online přihlášku. Podrobnosti jsou na vyvěšeném plakátku.
  • Pouť do Sloupu je již obsazena, prosím o zaplacení potřebné částky v sakristiích. Pouť do Svaté země se také zaplnila, jednáme nyní o možnosti navýšení počtu účastníků. Přijďte prosím dopsat potřebné údaje!

Přeji vám všem, vašim rodinám i známým požehnané a milostiplné velikonoční svátky!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 4. do 16. 4. 2023