Ohlášky z 2. neděle velikonoční

  • Tento týden vybírám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Zapisujeme úmysly mší sv. na druhé pololetí roku 2023. Jubilejní a výroční mše sv. přijďte prosím zapsat co nejdříve!
  • V celé Opavě bychom měli zaměřit pozornost na klesající počet varhaníků. Proto zveme ty, kteří mají k této službě vlohy, např. hrají už na klavír, aby se připravovali k této službě a přijali tento úkol.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 4. do 23. 4. 2023