Ohlášky z 3. neděle velikonoční

  • Ve středu 26. 4. v 18:30 h. se na jaktařské faře sejdeme s dospělými, kteří se připravují k 1. sv. přijímání.
  • Ve čtvrtek 27. 4. proběhne v Domově sv. Kateřiny v 9:30 h. modlitba sv. růžence.
  • V pátek 28. 4. v 19:00 h. se sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání.
  • Zapisujeme intence na druhé pololetí roku. Stále jsou volné termíny.
  • Pouť do Sv. země byla rozšířena o několik osob navíc. Zájemci se prosím hlaste co nejdříve u mě osobně. Kvůli odletu a příletu do Prahy se upravil termín: odlet je 16. 10. večer a návrat 26. 10. dopoledne. Prosím, přijďte dopsat potřebné údaje!
  • V celé Opavě bychom měli zaměřit pozornost na klesající počet varhaníků. Proto zveme ty, kteří mají k této službě vlohy, např. hrají už na klavír, aby se připravovali k této službě a přijali tento úkol.
  • Příští neděli proběhne první letošní sbírka na Diecézní mzdový fond.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 4. do 30. 4. 2023