Ohlášky ze 4. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Diecézní mzdový fond.
  • Měsíc květen je tradičně zaměřen na prohloubení úcty k Panně Marii. Před středeční a páteční mši sv. budou májové pobožnosti od 17:00 h. Po každé nedělní mši sv. se pomodlíme litanie k Panně Marii. Využijme této krásné příležitosti!
  • Ve středu 3. 5. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
  • Ve čtvrtek 4. 5. si připomínáme 30 let od předání domu sv. Cyrila a Metoděje službě nevidomým. Mši sv. v kapli domu bude v 14:00 h. celebrovat o. děkan za účasti sester dominikánek.
  • V pátek 5. 5. v 19:00 h. se sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání. V měsíci květnu se budeme intenzivněji za tyto děti modlit.
  • Na sobotu připadá památka sv. Jana Sarkandra, který působil krátkou dobu jako farář v Jaktaři. Poutní mše sv. v kapli na faře bude v 8:00 h. V 10:30 h. poděkujeme v milostovické kapli spolu s místními hasiči za 130 let sboru.
  • Příští neděli proběhne po jaktařské mši sv. na faře kavárna. Jste zváni!
  • Pouť do Sv. země je obsazená. Je možné se nahlásit jako náhradník. Kvůli odletu a příletu do Prahy se upravil termín: odlet je 16. 10. večer a návrat 26. 10. dopoledne. Prosím, přijďte dopsat potřebné údaje!
  • Zapisujeme intence na druhé pololetí roku. Stále jsou volné termíny.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 4. do 7. 5. 2023