Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

  • Dnes slavíme v Jaktaři pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Nedělní bohoslužby jsou vyměněny: Kateřinky v 8:00 h. a Jaktař v 9:30 h. Odpoledne nás čeká koncert skupiny Good work (býv. Paprsky) v 14:00 h. Po něm následuje na farní zahradě tradiční farní den. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě. Všichni farníci, jejich rodinní příslušníci i hosté jsou srdečně zváni!
  • Ve čtvrtek 29. 6. proběhne v Domově sv. Kateřiny v 9:30 h. modlitba sv. růžence.
  • V sobotu 1. července se koná diecézní setkání dětí na Prašivé. Mše sv. v areálu Kamenité začíná v 10:00 h. Rodiny s dětmi jsou srdečně zvány.
  • Ve dnech 31. 7. – 4. 8. proběhne tradiční příměstský tábor na faře v Jaktaři. Přihlášky naleznete vzadu v kostelích. Další informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 6. do 2. 7. 2023