Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy!
  • Ve středu 21. 6. proběhne poslední katecheze v letošním školním roce v 19:00 h. na jaktařské faře.
  • V sobotu 24. 6. se uskuteční fotbalový zápas mezi farnostmi Opavy a Hradce nad Moravicí. Výkop je stanoven na 14hod. na orelském hřišti v Jaktaři. Prosíme o přinesení něčeho dobrého ke kávě. Všichni jsou zváni.
  • Příští neděli slavíme v Jaktaři pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Nedělní bohoslužby budou letos podruhé a naposled vyměněny: Kateřinky v 8:00 h. a Jaktař v 9:30 h. Odpoledne nás čeká koncert skupiny Good work (býv. Paprsky) v 14:00 h. Po něm následuje na farní zahradě tradiční farní den. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě. Všichni farníci, jejich rodinní příslušníci i hosté jsou srdečně zváni!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 6. do 25. 6. 2023