Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

  • Dnes v 15:00 h. začíná na farní zahradě v Kateřinkách tradiční vaječina. Přineste prosím s sebou něco sladkého (stačí jen několik kousků) a vajíčka. Všichni jste zváni!
  • Ve středu 7. 6. v 18:30 h. se naposled sejdeme s dospělými, kteří se připravují k 1. sv. zpovědi a 1. sv. přijímání.
  • Ve čtvrtek budeme v Jaktaři slavit slavnost Božího těla, při které jedna dospělá osoba poprvé přijme Pána v Eucharistii. V Kateřinkách tato slavnost bude v neděli a Eucharistii poprvé přijmou dva dospělí. Vše proběhne jako loni. Prosím o přípravu oltářů a také o zapojení našich dětí při sypání květin před Velebnou svátostí!
  • Příští neděli uspořádáme druhou sbírku na diecézní mzdový a solidární fond, jelikož do konce června se musí odeslat polovina částky.
  • Koordinátor pomoci ukrajinským rodinám, kterých je v Moravskoslezském kraji 121, se na nás obrací s prosbou, aby se i naše farnosti připojily k potravinové sbírce. Jedná se trvanlivé potraviny: mouka, těstoviny, rýže, olej, konzervy, kečupy, kompoty, sterilovaná zelenina, trvanlivé mléko, cereálie, vakuované trvanlivé uzeniny, sýry, sirupy, čaje, káva, marmelády, luštěniny-pohanka, müsli atd., případně i drogérii (hygienické potřeby, mýdlo, šampony, jar, krémy, prášek na praní). Tyto věci je možné přinést do sakristie našich kostelů až do příští neděle. Pán Bůh zaplať za Vaši ochotu pomoci potřebným!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 6. do 11. 6. 2023