Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

  • V pátek jsme zdárně uzavřeli školní rok. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem za každou pomoc ve farnosti. Za účast na každé bohoslužbě, společné modlitbě i aktivitách. Velké Pán Bůh zaplať! Přeji všem požehnaný čas dovolených. Pamatujme, že náš osobní duchovní život nekončí, a i na dovolené se máme modlit a zúčastnit se slavení nedělní Eucharistie, pokud je to možné. Bylo by moudré se před odjezdem na dovolenou vyzpovídat!
  • Jelikož je první pátek měsíce, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • Ve dnech 31. 7. – 4. 8. proběhne tradiční příměstský tábor na faře v Jaktaři. Přihlášky naleznete vzadu v kostelích. Další informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 7. do 9. 7. 2023