Ohlášky ze 14. neděle v mezidobí

  • Tento týden budu mít dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte pozdější dobu. V případě zaopatření nemocného nebo domluvy pohřbu se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy sbírka na opravy.
  • Ve dnech 31. 7. – 4. 8. proběhne tradiční příměstský tábor na faře v Jaktaři. Přihlášky naleznete vzadu v kostelích. Další informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 7. do 16. 7. 2023