Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond!
  • V úterý 15. 8. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie proběhne tradiční svěcení bylin a květin. Nezapomeňte si je vzít s sebou.
  • Za týden bude měsíční sbírka na opravy našich kostelů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 8. do 20. 8. 2023