Ohlášky z 20. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Tento týden budu mít poslední letošní dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v následujícím týdnu. Případný pohřeb by byl také až v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 24. 8. bude modlitba sv. růžence v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny.
  • V sobotu 26. 8. budou Vávrovice pořádat obecní slavnosti. Přijměte pozvání především na mši sv., která bude v 10:00 h. v areálu Sokolovny!
  • Nově jmenovaný diecézní biskup Mons. Martin David zve všechny na slavností inauguraci, která proběhne při mši sv. ve čtvrtek 31. 8. v 16:00 h. Pět minut před začátkem se po celé diecézi rozezní zvony. Bohoslužbu bude přenášet i televize Noe.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 8. do 27. 8. 2023