Biřmování 2024

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jejichž jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k dovršení křestní milosti. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. (Katechismus katolické církve §1285)

Milý farníku,

v duchu výše uvedených slov katechismu tě zvu na přípravu k přijetí svátosti biřmování. Plánujeme jej uskutečnit na podzim příštího roku. Skrze tuto svátost přijmeš dary Ducha svatého, které tolik potřebujeme pro svůj každodenní život. Zvolíš si svého biřmovacího patrona, jehož jméno celý život poneseš hned za jménem křestním. Biskupem ti bude vtištěna do srdce pečeť, která už nemůže být smazána. Tuto svátost můžeš přijmout v jakémkoli věku, nikdy není pozdě.

Tvůj duchovní otec Marek Večerek