Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za letošní poslední sbírku na diecézní mzdový fond!
  • Farnost Hradec nad Moravicí srdečně zve na dnešní tradiční pouť na Slezskou kalvárii. Sraz poutníků je u první kaple v 14:30 h.
  • V sobotu 16. září jsme zváni na benefiční akci Sportovní den pro hospic Pokojný přístav od 9 do 13 hodin v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích. Je připravena řada netradičních disciplín a bohatý doprovodný program. Více informací na nástěnce.
  • Příští neděle je třetí neděle v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy kostelů.
  • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od 22. 9. o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
  • Scholička se bude scházet každý pátek v 16:00 h. na jaktařské faře a schola v 17:00 h. Rádi uvítají nové zájemce.
  • Chci nabídnout všem, kdo zatím nebyli biřmováni, možnost se připravit na přijetí této svátosti. Schůzky budou každé dva týdny v obou farnostech. První schůzka bude ve středu 20. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a v pátek 22. 9. v 18:30 na faře v Kateřinkách. Nebojte se nikdo přijmout tuto svátost, která završuje sv. křest!
  • Na začátku školního roku bych opět rád vyzval farníky, aby se zapojili do úklidu kostela a posílili stávající skupiny. Opravdu je vaší pomoci potřeba!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 9. do 17. 9. 2023