Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

  • Dnes při obou mší svatých žehnáme dětem a studentům do nového školního a akademického roku. Po jaktařské mši sv. jste opět zváni na faru na dobrou kávu.
  • V pondělí bude mše sv. v jaktařském farním kostele v 8:30 h. na zahájení školního roku církevní školy. Všichni farníci jsou zváni k účasti!
  • Farnost Hradec nad Moravicí srdečně zve na tradiční pouť na Slezskou kalvárii. Uskuteční se v neděli 10. 09. ve 14.30 h. Sraz poutníků je u první kaple.
  • Příští neděli budeme v obou farnostech děkovat za letošní úrodu. Sbírka bude poslední sbírkou na diecézní mzdový a solidární fond.
  • Hodiny náboženství se prozatím domlouvají. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
  • Na začátku školního roku bych opět rád vyzval farníky, aby se zapojili do úklidu kostela a posílili stávající skupiny. Opravdu je vaší pomoci potřeba!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 9. do 10. 9. 2023