Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Ve středu 20. září v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 h. bude mše sv. při příležitosti 9. diecézní poutě seniorů. Celebrantem bude generální vikář Jan Czudek.
  • Chci nabídnout všem, kdo zatím nebyli biřmováni, možnost se připravit na přijetí této svátosti. Schůzky budou každé dva týdny v obou farnostech. První schůzka bude tuto středu 20. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a tento pátek 22. 9. v 18:30 na faře v Kateřinkách. Nebojte se nikdo přijmout tuto svátost, která završuje sv. křest!
  • Příští neděli bude diecézní sbírka na církevní školy.
  • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od 22. 9. o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
  • Scholička se bude scházet každý pátek v 16:00 h. na jaktařské faře a schola v 17:00 h. Rádi uvítají nové zájemce.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 9. do 24. 9. 2023