Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy!
  • Ve středu 27. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a v pátek 29. 9. v 18:30 h. na faře v Kateřinkách proběhne další příprava na biřmování. Rádi uvítáme i zájemce, kteří na první přípravě nebyli!
  • Ve čtvrtek slavíme v naší zemi slavnost sv. Václava. Je to doporučený i státní svátek. Přijďte prosím všichni na mši sv. V Kateřinkách proběhne odpoledne farní den. V 14:30 h. bude pobožnost a od 15:00 h. začne posezení. Prosím přineste s sebou jen pár kousků něčeho sladkého ke kávě. Vše ostatní bude zařízeno. Jste srdečně zváni!
  • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od října o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
  • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 9. do 1. 10. 2023