Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

  • Dnes 8. 10. v 15:00 h. jsme všichni zváni do kateřinského farního kostela na benefiční koncert na obnovu jeho varhan. Podrobnosti jsou na plakátcích. Přijďte prosím!
  • Klub svaté Anežky všechny srdečně zve na přednášku otce Jakuba Štefíka z diecézního centra pro mládež: Jak porozumět mládeži? Uskuteční se v úterý 10. října 2023 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. Bližší informace jsou na plakátcích.
  • Ve středu 11. 10. na jaktařské faře a v pátek 13. 10. na kateřinské faře v 18:30 h. proběhne další příprava na biřmování.
  • Opavské společenství františkánských terciářů srdečně zve do kostela Svatého ducha na setkání s názvem Sobota v blízkosti ikony královny Františkánské rodiny. Tato ikona putuje od roku 2005 Evropou a jsou v ní uloženy ostatky svatých. Setkání se uskuteční v sobotu 14. října v 8:30 h. a poté následuje další program. Bližší informace na plakátu.
  • Příští neděli 15. 10. proběhne v obou farnostech po mších sv. „Den katolického tisku“ – prodej katolických knih a kalendářů. Jelikož je to třetí neděle v měsíci, bude sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 10. do 15. 10. 2023