Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

 • Dnes je misijní neděle, kdy se celá církev modlí za misijní dílo. V sakristiích je k zakoupení několik misijních kalendářů. Po mši sv. si můžete zakoupit „misijní koláč“ či jiné produkty. Výtěžek je určen na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať za veškerou pomoc!
 • Dnes odpoledne jsme zváni na setkání „S Pannou Marií v hudbě a slovu“ v konkatedrále v 16:00 h. Varhany: Jakub Janšta, recitace: Petr Janšta.
 • V tomto týdnu je již možné zapisovat intence jubilejních mší sv. a k 1. výročí úmrtí na první pololetí příštího roku.
 • Příprava na biřmování bude ve středu v 18:30 h. v Jaktaři a v pátek v 18:30 h. v Kateřinkách.
 • V noci ze soboty 28. 10. na neděli 29. 10. se posouvá čas o hodinu nazpět!
 • Během celého měsíce října je možné vypisovat „dušičkové (otčenáškové) lístky“. Nemusíme uvádět jen své zemřelé z rodiny, ale i známé, sousedy, přátele a spolupracovníky, za které se jejich nejbližší nemodlí a neobětují mše sv. Vyplněné lístky spolu s darem můžete přinášet do sakristií. V Jaktaři budou čteny 1. 11. přede mší sv. a v Kateřinkách o den později. Bude za ně slouženo přes 30 mší sv. zvláště v pohraničí!
 • Dušičky 2023:
 • Slavnost Všech svatých 1. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
 • Památka Věrných zemřelých 2. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
 • Otčenášky: 1. 11. 16:15 h. Jaktař, 2. 11. 17:45 h. Kateřinky
 • Pobožnosti na hřbitovech: 4. 11. 10:00 h. Vlaštovičky, 5. 11. 14:00 h. Kateřinky, 15:00 h. Jaktař

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 10. do 29. 10. 2023