Ohlášky ze slavnosti posvěcení kostelů

  • V tomto týdnu budeme prožívat „dušičky“. Připomínám základní informace:
  • Slavnost Všech svatých 1. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
  • Památka Věrných zemřelých 2. 11.: 16:30 h. Jaktař, 18:00 h. Kateřinky
  • Otčenášky: 1. 11. 16:15 h. Jaktař, 2. 11. 17:45 h. Kateřinky
  • Pobožnosti na hřbitovech: 11. 10:00 h. Vlaštovičky, 5. 11. 14:00 h. Kateřinky, 15:00 h. Jaktař
  • V Jaktaři do 1. 11. a v Kateřinkách do 2. 11. je možné přinést vypsané otčenáškové lístky za vaše zemřelé.
  • Od 01. do 08. 11. může věřící získat 1× denně plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se Otče náš a Věřím v Boha a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou návštěvy nemocných.
  • Od tohoto týdne je možné zapisovat intence na první pololetí roku 2024!
  • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 10. do 5. 11. 2023