Ohlášky z 31. neděle v mezidobí

  • Dnes je první v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva. Přijměte pozvání na odpolední pobožnosti na hřbitovech: 14:00 h. Kateřinky, 15:00 h. Jaktař.
  • Do 08. 11. může věřící získat 1× denně plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se Otče náš a Věřím v Boha a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  • Ve středu 8. 11. na jaktařské faře a v pátek 10. 11. na kateřinské faře budou přípravy na svátost biřmování v 18:30 h.
  • V sobotu 11. 11. proběhne „Strom vzpomínek“ – mše sv. a setkání rodin zemřelých z geriatrického oddělení SNO. Jste zváni na mši sv. v 10:00 h.
  • Od tohoto týdne je možné zapisovat intence na první pololetí roku 2024!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 11. do 12. 11. 2023