Ohlášky ze 4. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na biblický apoštolát!
  • Ve středu 31. 1. v 18:30 h. bude na jaktařské faře další příprava na biřmování. V pátek 2. 2. bude na kateřinské faře příprava až po mši sv. v 19:00 h.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou návštěvy nemocných.
  • Přijměte pozvání na slavení svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Završíme tak dobu, která ještě „dýchala“ Vánoci a naposled zazpíváme koledy. Vemte si prosím s sebou bílé delší svíce – hromnice.
  • V sobotu 3. 2. se bude sklízet vánoční výzdoba: v Jaktaři od 9:00 h., v Kateřinkách v 8:00 h. a úklid od 10:00 h. Prosíme, přijďte pomoci!
  • Příští neděli se bude udělovat svatoblažejské požehnání po obou mších sv. Po jaktařské bohoslužbě jste zváni na faru na dobrou kávu.
  • V neděli 11. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Kdo by ji chtěl přijmout, musí se vyzpovídat. Je vhodné to učinit před prvním pátkem (kdy jsou ostatně Hromnice) a tak se připravit na její přijetí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 1. do 4. 2. 2024