Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů!
  • V pátek 26. 1. bude v 18:30 h. na faře v Kateřinkách mimořádná příprava na biřmování, kde probereme obsah prvních setkání, kterých se někteří neúčastnili.
  • Příští neděli je v našich farnostech sbírka na biblický apoštolát.
  • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
  • Na nástěnce naleznete výzvu o. biskupa k přihláškám do semináře.
  • Na začátku února bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 1. do 28. 1. 2024