Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

  • Dnes se uděluje svatoblažejské požehnání po obou mších sv. Po jaktařské bohoslužbě jste zváni na faru na dobrou kávu.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať za pomoc při úklidu vánoční výzdoby!
  • Ve středu 7. 2. v 18:30 h. se sejdeme na jaktařské faře na pastorační schůzce, kde probereme průběh dalšího pololetí ve farnostech. Všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu, jsou srdečně zváni!
  • V sobotu 10. 2. v 9:00 h. na jaktařské faře bude první příprava na svátost manželství.
  • Příští neděli 11. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Připomínám, že kdo ji chce přijmout, se musí vyzpovídat. Mohou přistoupit ti, kteří mají nad 60 let, nemocní vážnou nemocí, nebo ti, které čeká v nejbližší době operace.
  • Příští neděli 11. 2. bude sbírka na pojištění kostelů.
  • Na nástěnkách je mnoho plakátků s nabídkou duchovních obnov v době postní. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení CHO) srdečně zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 17. února 2024 v Marianu na téma Symboly postní doby. Povede ji P. Vladimír Ziffer, kaplan u katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Začíná se mši svatou v 8,30. h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 2. do 11. 2. 2024