Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se připravili a přijali dnes svátost nemocných. Rovněž všem, kteří pomohli dnešní sbírkou na pojištění kostelů!
  • Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní. Křížové cesty budou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii. Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti budou mít své postní snažení vyhlášené každou neděli postní. Dostáváme velkou milost využít „příhodný čas“, který nám letos Pán dává!
  • Ve středu 14. 2. bude příprava na biřmování na jaktařské faře až v 19:00, v pátek pak v 18:30 h. na kateřinské faře.
  • Příští neděle je třetí v měsíci, sbírka bude na opravu našich kostelů.
  • Na nástěnkách je mnoho plakátků s nabídkou duchovních obnov v době postní. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení CHO) srdečně zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 17. února 2024 v Marianu na téma Symboly postní doby. Povede ji P. Vladimír Ziffer, kaplan u katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Začíná se mši svatou v 8,30. h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 2. do 18. 2. 2024