Ohlášky z 3. neděle postní

  • Dnes jste zváni po jaktařské mši sv. na faru na dobrou kávu.
  • V sobotu 9. 3. v 9:00 h. bude na jaktařské faře další příprava snoubenců.
  • Příští neděli 10. 3. proběhne sbírka na diecézní mzdový a solidární fond. V Kateřinkách je den modliteb za bohoslovce, proto bude po mši sv. vystavena Nejsvětější svátost a do tří odpoledne bude adorace. V 15:00 h. bude svátostné požehnání. V tento den je křížová cesta na sv. Annu, kterou připravuje mládež opavského děkanátu. Sraz je v 15:00 h. před jaktařským kostelem.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 3. do 10. 3. 2024