Ohlášky z 2. neděle postní

  • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku „Svatopetrský haléř“!
  • Postní dobu, kterou jsme začali, můžeme prožít tímto způsobem:
  • Křížové cesty jsou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii.
  • Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti mají své postní snažení vyhlášené každou neděli.
  • Postní almužna z ušetřených peněz za odřeknuté věci je letos určena na pomoc rodině slečny Lil, která bojuje s vzácným onemocněním. Opět bude na žádost farníků v průběhu celé postní doby vzadu kasička, do které lze průběžně přispívat. Na nástěnkách naleznete její příběh.
  • Ve středu 28. 2. na jaktařské faře a v pátek 1. 3. na kateřinské faře v 18:30 h. proběhnou přípravy na biřmování.
  • Návštěva nemocných v tomto týdnu nebude, ale bude až před Svatým týdnem.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 2. do 3. 3. 2024