Ohlášky z 4. neděle postní

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond! V Kateřinkách jste zváni na adorační den, který bude završen v 15:00 h. svátostným požehnáním. V Jaktaři bude křížová cesta na sv. Annu, která začíná v 15:00 h. před jaktařským kostelem.
  • Ve středu 13. 3. v Jaktaři a v pátek 15. 3. v Kateřinkách proběhne další příprava pro biřmovance v 18:30 h.
  • Církevní škola sv. Ludmily zve ve čtvrtek 14. 3. od 14:00 do 18:00 h. na prohlídku školy, jarní tvoření pro děti a besedu s pedagogy. Zápis dětí do 1. třídy pak proběhne v pátek 5. 4. od 14:00 h. do 18:00 h. elektronickou přihláškou na webu školy.
  • Letošní čtení Bible v průběhu 24 hodin začíná v pátek 22. 3. v 18:00 h. v konkatedrále. Zájemci o čtení jsou zváni.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 3. do 17. 3. 2024