Ohlášky z 5. neděle postní

  • Velké Pán Bůh zaplať za účast na adoračním dnu v Kateřinkách a křížové cestě na sv. Annu.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvelikonoční návštěvy nemocných. Pokud víte o někom, kdo by rád svátosti přijal a nemůže už do kostela, můžete jej k návštěvě přihlásit v sakristii.
  • Letošní čtení Bible v průběhu 24 hodin začíná v pátek 22. 3. v 18:00 h. v konkatedrále. Zájemci o čtení jsou zváni.
  • V sobotu 23. 3. proběhne v Kateřinkách předvelikonoční úklid kostela po ranní mši sv. Moc prosíme o pomoc. Odpoledne bude zpovědní den v našich farnostech. Farář bude zpovídat v Jaktaři od 13:00 h. do 14:00 h. Cizí zpovědník bude v Kateřinkách od 14:00 h. do 15:00 h. Pamatujme, že každý katolík má alespoň jednou za rok vykonat sv. zpověď a přistoupit k sv. přijímání!
  • Příští nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Mše sv. budou začínat před kostelem svěcením kočiček a průvodem. Přijměte prosím pozvání slavit velikonoční svátky v našich farnostech. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat zmenšené plakátky s časy bohoslužeb.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 3. do 24. 3. 2024