Ohlášky z Květné neděle

  • Velké Pán Bůh zaplať za předvelikonoční úklid kostelů. Také děkuji všem, kteří se již vyzpovídali před svátky. Dnes odpoledne bude možnost zpovědi v konkatedrále od 14:00 h. do 17:00 h.; bude tam víc kněží. Ve středu bude v našich farnostech poslední řádná možnost svátosti pokání před svátky od 17:00 h. v jaktařském kostele. Z mimořádných důvodů (nemoc, zahraniční cesta) je možné domluvit individuálně.
  • Dnes vstupujeme do slavení Svatého týdne. Přijměte prosím pozvání slavit velikonoční svátky v našich farnostech. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat zmenšené plakátky s časy bohoslužeb.
  • Ne Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení kněžství a Eucharistie. Budou umyty nohy 12 mužům a sbírka je „postní almužnou“, kterou jsme šetřili celý půst na pomoc mladé Lil. Po obou mších svatých budou modlitby v getsemanské zahradě.
  • Na Velký pátek si připomínáme umučení a smrt Pána Ježíše. Jsou poslední křížové cesty a je to den přísného postu od masa a postu újmy – jednodenního nasycení. Sbírka je určena na opravu chrámů ve Svaté zemi. Po obřadech je možné setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu.
  • Na Bílou sobotu dlí církev v modlitbách u Pánova hrobu. Adorace bude v obou farnostech od 9:00 h. do 15:00 h. Prosím, zapište se na adorační rozpis vzadu v kostelích. Večer jste zváni na velikonoční vigilii. Vemte si s sebou, prosím, svíce kvůli obnově křestního slibu. V noci se mění čas!
  • Příští neděli slavíme Zmrtvýchvstání Páně. Na konci obou mší sv. budou žehnány pokrmy. Sbírka slavnostních bohoslužeb a vigilií je určena na opravy našich kostelů.
  • Tento týden můžete zapisovat výroční a jubilejní mše sv. na druhé pololetí roku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 3. do 31. 3. 2024