Ohlášky z Neděle Zmrtvýchvstání Páně

  • Velké Pán Bůh zaplať za celou spolu-prožitou postní dobu: za účast na křížových cestách a jejich vedení, za postní předsevzetí, slavení velikonočního tridua a za veškerou přípravu (úklid, zdobení, liturgie, zpěv). Také za sbírky na různé účely a jakoukoli jinou pomoc!
  • Ve středu 3. 4. v Jaktaři a v pátek 5. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
  • Návštěvy nemocných proběhnou tento týden jen u těch, kteří před svátky nemohli.
  • Příští neděli po jaktařské bohoslužbě proběhne kavárna netradičně před kostelem.
  • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 3. do 7. 4. 2024

Požehnané a milostiplné velikonoční svátky!