Ohlášky z 2. neděle velikonoční

  • Dnes po jaktařské mši sv. proběhne kavárna netradičně před kostelem.
  • Tento týden vybírám několik dní své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
  • Ve čtvrtek 11. 4. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
  • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
  • Příští neděli bude sbírka na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
  • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 4. do 14. 4. 2024