Ohlášky z 3. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
  • Ve středu 17. 4. v Jaktaři a v pátek 19. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
  • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proto proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy.
  • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
  • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 4. do 21. 4. 2024