Ohlášky z 5. neděle velikonoční

  • Ve středu 1. května v Jaktaři a v pátek 3. května v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců v 18:30 h.
  • Od 2. do 10. května bude probíhat zvláštní modlitební novéna za rodiny naší diecéze a bude spojena s putováním relikvií blahoslavené rodiny Ulmových, které se podařilo získat pro poutní místo Maria Hilf a budou tam uloženy během pouti rodin 11. května. K modlitební novéně se mohou připojit jednotlivci, rodiny i celá společenství. Texty jsou k dispozici na webu diecéze. Každý večer od 20:00 bude společná modlitba také živě přenášena z různých míst diecéze, kde budou přítomny ostatky rodiny Ulmových. Můžete ji sledovat na webu či sociálních sítích diecéze.
  • Ve čtvrtek 2. května děkuje církevní škola sv. Ludmily za 20 let své existence. Mši sv. v 10:00 h. v našem farním kostele bude celebrovat diecézní biskup Mons. Martin David. Všichni jste co nejsrdečněji zváni!
  • Návštěvy nemocných proběhnou tentokrát pouze na první pátek kvůli čtvrteční slavnosti.
  • Příští neděli je v celé ČR sbírka na pronásledované křesťany. Po mši sv. v Jaktaři bude farní kavárna.
  • Stále je dost volných míst na pouť do Vranova u Brna v sobotu 11. května. Odjezd z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 4. do 5. 5. 2024