Ohlášky z 6. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na pronásledované křesťany! Po mši sv. v Jaktaři bude farní kavárna.
  • Ve středu 8. 5. má farnost Jaktař Adorační den modliteb za nová kněžská povolání. Adorace bude od 14:00 h. do 17:00 h. Prosím, zapište se na adorační službu a využijme všichni čas k modlitbě před Velebnou svátostí!
  • Ve středu 8. 5. proběhne po mši sv. na faře v Jaktaři příprava dospělých na první sv. zpověď.
  • Ve čtvrtek 9. 5. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
  • V sobotu 11. 5. se koná naše pouť do Vranova u Brna. Připomínám odjezd z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek v 7:10 h. Návrat ve večerních hodinách. Ještě je několik volných míst. Moc prosím, abyste poslední místa ještě obsadili, a také, abyste v průběhu tohoto týdne uhradili cenu za dopravu.
  • Jelikož je tradiční sbírka na Charitu na svatodušní svátky, proběhne měsíční sbírka na opravy příští neděli.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 5. do 12. 5. 2024