Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů, rovněž za modlitby na středečním adoračním dnu a sobotní pouti!
  • Ve středu 15. 5 v Jaktaři a v pátek 17. 5. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců, tentokrát již v 18:15 h.!
  • Modlitba sv. růžence v Domově sv. Kateřiny bude nakonec ve čtvrtek 16. 5. v 9:30 h.
  • Příští neděli slavíme slavnost Seslání Ducha svatého, v celé diecézi proběhne sbírka na charitu. Jste srdečně zváni na tradiční vaječinu v sobotu na jaktařské faře od 14:30 h. a v neděli na kateřinské faře od 14:30 h. Vezměte prosím s sebou vajíčka a něco málo sladkého ke kávě.
  • Klub svaté Anežky zve na přednášku plukovníka Ing. Františka Valdštýna na téma: „Pražský groš, měna celoevropského významu“, která se uskuteční v úterý 21. května 2024 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 5. do 19. 5. 2024