Ohlášky z 9. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh za společné prožívání májových pobožností i za krásnou slavnost Božího těla – za připravené kaple i celý průvod!
  • Ve středu 5. 6. v Jaktaři v 18:15 a v pátek 7. 6. v Kateřinkách v 19:00 h. proběhnou přípravy na biřmování.
  • Ve čtvrtek 6. 6. uzavřou v jaktařském farním kostele církevní manželství David Dolejš a Martina Bernardová.
  • Návštěvy nemocných proběhnou v pátek v Kateřinkách a s nemocnými v Jaktaři se domluvíme individuálně kvůli čtvrteční svatby.
  • Sbírka na Centrum pro rodinu proběhne příští neděli a po jaktařské mši sv. bude před kostelem káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 6. do 9. 6. 2024