Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

  • Velké Pán Bůh za přípravu a účast na svatodušní vaječině!
  • Ve středu 29. 5. v Jaktaři a v pátek 31. 5. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
  • Ve čtvrtek 30. 5. si naše diecéze připomíná 28 let od svého založení. Modleme se za ni a její představitele.
  • Ve čtvrtek slavíme slavnost Božího těla. V Jaktaři ji budeme slavit v onen den, v Kateřinkách v neděli. Po obou mších sv. proběhne tradiční průvod s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům. Velice prosím všechny farníky včetně našich dětí, aby přišli na tuto krásnou slavnost. Prosím o přípravu oltářů a také, kdo má možnost, vzít děvčátkům květy do zásoby na sypání.

 

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 5. do 2. 6. 2024