Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na charitu a za přípravu a účast na vaječině v Jaktaři! Dnes odpoledne se těšíme na vaječinu v Kateřinkách, jste srdečně zváni!
  • Klub svaté Anežky zve na přednášku plukovníka Ing. Františka Valdštýna na téma: „Pražský groš, měna celoevropského významu“, která se uskuteční v úterý 21. 5. v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě v prvním poschodí. Všichni jste srdečně zváni.
  • Ve středu 22. 5 se sejdeme na jaktařské faře v 18:30 h. s dospělými, kteří poprvé přistoupí ke stolu Páně.
  • V sobotu 25. 5. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Michal Novakovský a Adéla Bilonohová.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 5. do 26. 5. 2024