Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Centrum pro rodinu. Po mši sv. v Jaktaři bude káva před chrámem.
  • V úterý 11. 6. v 17:00 h. proběhne v jaktařském farním kostele komentovaná prohlídka, kterou si připravila Opavská kulturní organizace (OKO). Jste srdečně zváni!
  • Ve středu 12. 6. v Jaktaři a v pátek 14. 6. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
  • V pátek 14. 6. od 14.30 h. pořádá Charita Opava v areálu ředitelství na Přemyslovců 26 v Jaktaři tradiční Sluníčkové odpoledne, na které jste srdečně zváni. Bližší informace jsou na vývěsce.
  • Příští neděle je třetí v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy našich kostelů.
  • Opět můžeme podpořit chvályhodnou iniciativu v rámci „Nápadů pro Opavu“. Jeden z návrhů je obnova a zkrášlení kaple u kruhového objezdu v Jaktaři zvaný „Vítejte v Opavě!“. Hlas můžete odevzdat do 17. 6. na internetových stránkách města: https://www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu/hlasovani-napady-pro-opavu-2024.html

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 6. do 16. 6. 2024