Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na sbírku na opravy!
  • Ve středu 19. 6. v Jaktaři a v pátek 21. 6. v Kateřinkách v 18:15 h. proběhnou přípravy na biřmování.
  • Opět můžeme podpořit chvályhodnou iniciativu v rámci „Nápadů pro Opavu“. Jeden z návrhů je obnova a zkrášlení kaple u kruhového objezdu v Jaktaři zvaný „Vítejte v Opavě!“. Hlas můžete odevzdat do 17. 6. na internetových stránkách města: https://www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu/hlasovani-napady-pro-opavu-2024.html

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 6. do 23. 6. 2024