Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

  • Velké Pán Bůh zaplať za jaktařskou sbírku na náš kostel. Dnes odpoledne jste srdečně zváni na farní den: v 14:30 h. bude v jaktařském kostele pobožnost a svátostné požehnání a poté se usadíme na farní zahradě. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě a další občerstvení je zajištěno. Moc vás všechny zvu!
  • Velké Pán Bůh zaplať biřmovancům za společné přípravy! Během prázdnin se scházet samozřejmě nebudeme. V září bude první schůzka v pátek 6. 9.
  • Končíme celoroční aktivitu pro děti – sbírání obrázků. Prosím rodiče, aby dětem pomohli odstřihnout z obrázků spodní okraj a nalepit ho na hlavní stránku. Dnes a příští neděli mohou přinést děti „koláž“, která vznikne nalepením, a obdrží odměnu za celoroční snahu!
  • Ve čtvrtek 4. 7. budou obchůzky nemocných před prvním pátkem.
  • V sobotu 6. 7. uzavřou v jaktařském kostele církevní sňatek Radek Sikora a Monika Jaroňková.
  • Zveme děti na příměstský tábor, který letos proběhne v termínu 5. – 9. srpna na jaktařské faře. Podrobnosti jsou na plakátcích a přihlášky jsou vzadu v kostele.
  • Přeji všem farníkům požehnaný čas prázdnin a dovolených. Prosím pamatujte na sv. zpověď před cestováním a také na osobní modlitbu i nedělní mši sv. během dovolené!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 6. do 7. 7. 2024