Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

  • Tento týden se naposledy před prázdninami sejdeme s biřmovanci: ve středu 26. 6. v Jaktaři v 18:15 h. a v pátek 28. 6. v Kateřinkách v 18:15 h. Prosím všechny o účast!
  • Ve čtvrtek 27. 6. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence.
  • V pátek 28. 6. v 8:30 h. poděkujeme v jaktařském farním kostele spolu s církevní školou sv. Ludmily za uplynulý školní rok. Jste srdečně zváni!
  • V sobotu 29. 6. slavíme v celé církvi slavnost apoštolských knížat sv. Petra a Pavla. Jelikož je to doporučený svátek budou v sobotu mše sv. jako v běžnou neděli (Jaktař v 8:00 a Kateřinky 9:30). V neděli pak mše sv. jako každý rok vyměníme. V Kateřinkách bude v 8:00 h. a v Jaktaři v 9:30 h., jelikož je to pouť farního kostela. Prosím, zapamatujte si tuto výměnu! Vzadu v kostelích si můžete vzít lístečky, které vám tuto změnu připomenou. Sbírka v Jaktaři bude určena na náš kostel. Odpoledne jste srdečně zváni na farní den: v 14:30 h. bude v jaktařském kostele pobožnost a svátostné požehnání a poté se usadíme na farní zahradě. Stačí vzít s sebou něco málo sladkého ke kávě a další občerstvení bude zajištěno. Moc vás všechny zvu!
  • Spolu s koncem školního roku ukončíme si celoroční aktivitu pro děti – sbírání obrázků. Prosím rodiče, aby dětem pomohli odstřihnout z obrázků spodní okraj a nalepit ho na hlavní stránku. Příští neděli nebo neděli poté prosím děti, aby přinesly „koláž“, která vznikne nalepením, a obdrží odměnu za celoroční snahu!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 6. do 30. 6. 2024